Bölünme – İfraz – Pay ayırma işlemi nasıl yapılır ?

Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler nelerdir?

  • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
  • Fotoğraf (1’er adet)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
  • Mimari proje
  • Vaziyet Planı
  • Yönetim Planı