Yeni Bir Konut Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yeni Bir Konut Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

• Binanın projesi var mı?

• Zemin etüdü yapılmış mı? (Zemin emniyet gerilmesi belirlenip katsayısına göre projesi yapılmış mı?)

• Bina yapılırken deprem yönetmeliği dikkate alınmış mı? Hangi deprem yönetmeliğine göre yapılmış?

• Projeler kim tarafından yapılmış ve bu projeler denetlenmiş mi?

• Binanın ruhsatı, kullanım izni var mı?

• Betonu elle karılarak mı, yoksa betoniyerle mi dökülmüş ya da hazır beton mu kullanılmış?

• Yapının teknik uygulama sorumlusu kim, ilgili kişiler mi?

• Kullanılan malzemeler standartlara uygun mu? Kum ve çakıl nereden gelmiş, kırma taş kul- lanılmış mı? (Deprem sonrasında binaların deniz kumuyla yapılması yanlış bir şey gibi gösterildi. Yanlış olan bu kuma kırma taş katmamaktır. Yoksa deniz kumu kullanılabilir.)

• Yapıda kullanılan demirin özelliği nedir? Nervürlü mü, düz demir mi kullanılmış? Bu özellikler projeye uygun mu?

• Bu demirler standartlara uygun mu?

• Kullanılan betonun laboratuar deneyi var mı?

• Proje ile yapı arasında paralellik sağlanmış mı?